Rashladna i klimatizacijska oprema podliježe važećim zakonskim propisima i uredbama kojima se propisuje smanjenje emisije štetnih tvari i očuvanje ozonskog sloja. Vlasnik uređaja (Operater) pridržavajući se propisa ima priliku sudjelovati u smanjenju emisije štetnih tvari te osigurati pouzdan i učinkovit rad opreme.

Stupanjem na snagu uredbe, od 01.01.2015 zabranjuje se dodavanje novih količina radne tvari (freona) R22 u rashladne i klimatizacijske sustave.

Operater smije koristiti uređaj i nakon 01.01.2015, no isti se ukoliko sadrži radnu tvar R22 ne smije servisirati niti popravljati u slučaju kvara na freonskoj instalaciji.

PRO AUTOMATIKA nudi vam neobavezni pregled sustava i opreme koja sadrži R22 te savjetovanje o tehničkim i ekonomski prihvatljivim mogućnostima prilagodbe opreme za zamjenske (ekološke) radne tvari ili zamjenu opreme.

Ovisno o tehničkim mogućnostima i stanju opreme, ekonomski najprihvatljivije je izvršiti prilagodbu uređaja na zamjensku radnu tvar. Ovisno o odabranoj zamjenskoj tvari, ukoliko je ista predviđena za korištenje s POE uljima, proces prilagodbe zahtjeva detaljan pregled sustava, zamjenu filtracijskih komponenti, ispiranje freonske instalacije i zamjenu kompresorskog ulja. Po izvršenom postupku zamjene radne tvari potrebno je izvršiti fino podešavanje regulacijskih komponenti kako bi se postigao optimalan rad.

PRO AUTOMATIKA nudi vam:

  • neobavezan pregled i analizu stanja postojećeg sustava koji koristi R22
  • savjetovanje i prezentaciju tehnički dostupnih rješenja
  • stavljanje na raspolaganje kvalificiranog i obučenog servisnog osoblja
  • propisno zbrinjavanje otpadnih tvari i komponenti
  • jamstvo na sve izvršene radove i ugrađenu opremu

Zatražite dodatne informacije i dogovorite termin pregleda vaše opreme telefonskim pozivom ili nam pošaljite upit: