Rashladna i klimatizacijska oprema, ovisno o sadržaju radne tvari podliježe važećim zakonskim propisima i uredbama kojima se propisuje periodika pregleda, potreba dokumentacija i odgovornosti za pridržavanje istih. Važeći propisi stavljaju kao prioritet smanjenje emisije štetnih tvari i očuvanje ozonskog sloja. Vlasnik uređaja (Operater) pridržavajući se propisa ima priliku sudjelovati u smanjenju emisije štetnih tvari te osigurati pouzdan i učinkovit rad opreme.

Važećom uredbom NN 90/2014, (EZ) 1005/2009 propisani su načini postupanja s opremom i definirane odgovorne osobe.

Navedenom uredbom propisano je kako:

PROVJERE NA PROPUŠTANJA

Operater uređaja (Korisnik – Vlasnik) mora osigurati da se oprema, ovisno o količini radne tvari provjeri na propuštanje pregledom od strane ovlaštene tvrtke:

Za uređaje koji sadrže 3kg* ili više radne tvari – najmanje jednom svakih 12 mjeseci
Za uređaje koji sadrže 30kg ili više radne tvari – najmanje jednom svakih 6 mjeseci
Za uređaje koji koriste 300kg ili više radne tvari – najmanje jednom svakih 3 mjeseca

* Iznimka su uređaji koji su označeni kao hermetički zatvoreni i sadrže manje od 6 kg

Svako otkriveno propuštanje potrebno je prijaviti što prije, najkasnije u roku 14 dana. Propuštanje otklanja ovlaštena tvrtka a Operater mora osigurati ponovljenu provjeru propuštanja u roku 30 dana kako bi se potvrdilo da je popravak bio uspješan.

PROPISANI OBRASCI I DOKUMENTACIJA

Zapisnik o izvršenom pregledu
Pregled na propuštanje i redovan servis uređaja vrši ovlaštena tvrtka. Odgovornost tvrtke je sastaviti „Zapisnik o izvršenom pregledu“ koji sadržava sva relevantna mjerenja i podatke o uređaju. Operater je dužan čuvati zapisnik 5 godina.

Servisna kartica – SK1
Za uređaje ili opremu koji sadrže 3 kg ili više kontrolirane tvari ili fluoriranih stakleničkih plinova operater uređaja ili opreme vodi servisnu karticu na obrascima SK 1, odnosno evidenciju o početnoj količini i vrsti kontroliranih tvari ili fluoriranih stakleničkih plinova, naknadno dodanim količinama te količinama koje su prikupljene tijekom servisiranja, održavanja i konačnog zbrinjavanja te o drugim bitnim podacima, uzrocima propuštanja, eventualnim problemima koji se pojavljuju i mjestima gdje se javljaju, uključujući podatke o ovlaštenom serviseru koji je obavio servis ili održavanje te datume i rezultate kontrola.

Zapisnik – KTZ1
OVLAŠTENI serviser sastavlja zapisnik za sve rashladne i klimatizacijske uređaje ili opremu koje je zatekao prazne, odnosno bez kontrolirane tvari ili fluoriranoga stakleničkog plina na obrascu KTZ 1

Prijava nepokretne opreme i sustava – PNOS
Operater nepokretnih uređaja ili opreme koja sadrži 3 kg ili više kontrolirane tvari ili fluoriranih stakleničkih plinova dužan je u roku 15 dana od uključivanja uređaja ili opreme u uporabu prijaviti uključivanje Agenciji za zaštitu okoliša.


Tvrtka PRO AUTOMATIKA kao ovlašteni servis od strane Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva osigurava pravovremeno vršenje povjere i pregleda na propuštanje, izrađuje sve propisane zapisnike, izrađuje i dopunjava servisnu karticu SK1 (Obrazac SK1) čime osigurava da poslujete s skladu s važećim propisima i zakonima.

Ugovornim partnerima nudimo dodatnu mogućnost ugovornog preuzimanja vođenja sve propisane dokumentacije i odgovornosti u slučaju inspekcijskog nadzora

Za sve dodatne informacije i savjetovanje o postupcima pregleda, servisa i vođenja dokumentacije molimo da nas kontaktirate.