Tvrtka PRO AUTOMATIKA upisana je u registar tvrtki koje se bave djelatnošću uvoza/izvoza, stavljanja u promet kontroliranih i zamjenskih tvari, servisiranja, prikupljanja, obnavljanja i oporabe tih tvari, koje vodi Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. Tvrtka posjeduje i važeće odobrenje istog ministarstva za obavljanje servisiranja te isključivanja iz uporabe rashladnih i klimatizacijskih uređaja.
Servisno osoblje osposobljeno je položenim stručnim ispitima za obavljanje djelatnosti prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnju i održavanje ili servisiranje rashladnih i klimatizacijskih uređaja te dizalica topline.
Tvrtka posjeduje i odobrenje Hrvatskog registra brodova za djelatnost projektiranja, pregleda, ugradnje i održavanja HVAC sustava i rashladnih uređaja na brodovima i nepomičnim odobalnim objektima.