PRO AUTOMATIKA d.o.o.
Sjedište: Novo naselje 19E, HR-22200 Šibenik, Hrvatska
Telefon: 022/340-644
Faks: 022/333-929
E-pošta: [email protected]

Internet: www.pro-automatika.com
Internet: www.klima-uredaji.com

Matični broj: 2763974
OIB: 87357644223