PRO AUTOMATIKA izvodi slijedeće instalacije:

 • Freonske instalacije za instalacije klima uređaja i VRV/VRF sustava
 • Freonske instalacije za instalacije rashladne opreme
 • Instalacije za potrebe grijanja i hlađenja ventilokonvektorima
 • Instalacije ventilacije

Instalacije izvodimo koristeći provjerene instalacijske materijale i pribor. Svi korišteni materijali posjeduju potrebnu atestnu dokumentaciju.

Vršimo ugradnju slijedeće klimatizacijske i rashladne opreme:

 • Klima uređaji
 • VRV/VRF sustavi
 • Klima komore
 • Dizalice topline
 • Rashladnici vode
 • Roof top uređaji
 • Rashladne komore
 • Rashladne vitrine
 • Hladnjaci
 • Ledomati
 • Rashladne centrale
 • Klima uređaji na bodovima i jahtama
 • Rashladnici vode na brodovima i jahtama
 • Rashladna oprema na brodovima i jahtama

Za isporučenu i ugrađenu opremu osiguravamo promptnu reakciju za vrijeme jamstvenog roka kao i rezervne dijelove i održavanje nakon isteka jamstvenog roka.